Propozice

Pořadatel

Bikeclinic Junior Team z.s., Na Lysinách 458/24, Praha 4, 147 00, IČ: 227 15 568, email: info@bikeclinic-cup.cz

 

Bodování

Pohár se skládá ze šesti závodních dní. V každém závodním dni se konají dva závody – jeden dopoledne a jeden odpoledne – dle harmonogramu závodního dne. V každém závodě obdrží závodník body podle umístění (viz tabulka). Pořadí v rámci závodního dne je určeno součtem bodů dopoledního a odpoledního závodu. V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším celkovém umístění lepší součet časů, případně umístění v prvním závodě. Do Poháru se započítává 5 nejlepších výsledků závodních dní. Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí v Poháru lepší umístění ve finálovém (popř. pátém, čtvrtém atd.) závodě. Do celkového pořadí Poháru jsou započítáváni závodníci, kteří se zúčastnili minimálně 3 závodních dní.
Pořadí Bodování Pořadí Bodování Pořadí Bodování
1. 20 6. 10 11. 5
2. 17 7. 9 12. 4
3. 15 8. 8 13. 3
4. 13 9. 7 14. 2
5. 11 10. 6 15. 1

 

Kategorie

Odrážedla: 1-4 roky, rok narození do 2013
Bobíci/Bobice: 1-4 roky, rok narození do 2013
Předžáci 1/Předžákyně 1: 5 let, rok narození 2012
Předžáci 2/Předžákyně 2: 6 let, rok narození 2011
Žáci 1/Žákyně 1: 7 let, rok narození 2010
Žáci 2/Žákyně 2: 8 let, rok narození 2009
Žáci 3/Žákyně 3: 9 let, rok narození 2008
Mladší žáci/Mladší žákyně: 10-11 let, rok narození 2006-2007
Starší žáci 1/Starší žákyně 1: 12-13 let, rok narození 2004-2005
Starší žáci 2/Starší žákyně 2: 14-16 let, 2001-2003

Každá kategorie je hodnocena zvlášť pro kluky a holky, přičemž v některých kategoriích je spojeno více ročníků narození. Závodník smí závodit pro celý seriál pouze v jedné kategorii, a to včetně dětí 1-4 let. Na základě žádosti zákonných zástupců může pořadatel rozhodnout o ostaršení závodníka o jeden věkový ročník. Toto ostaršení je platné pro celý seriál a závodník závodí a je hodnocen pouze v příslušné přidělené věkové kategorii. V rámci druhého závodu kategorie Starší žáci 2 proběhne i závod rodičů o stejné délce, který bude hodnocen zvlášť pro kategorii muži a ženy.

 

Týmová soutěž

V rámci Poháru bude probíhat soutěž o Nejlepší Tým Bikeclinic Cupu. Soutěž o Nejlepší Tým je vypsána v kategoriích Z3-S2 (rok narození 2008 a starší děti) a podmínkou je účast minimálně 7 členů přihlášeného týmu v daný závodní den v těchto kategoriích. Do týmové soutěže je možné se přihlásit v den prvního závodu a uhrazením startovného 200,-Kč na místě.

Body do týmové soutěže získává 7 nejlepších závodníků soutěžícího týmu v daném závodním dni (v kategoriích Z3-S2). Do Týmové soutěže se započítává 5 nejlepších výsledků závodních dní. Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí v Poháru počet vyšších umístění ve finálovém závodě. V případě rovnosti dojde ke spojení pořadí a sloučená cena bude rozdělena oběma týmům.

V soutěži o Nejlepší Tým Bikeclinic Cupu jsou vypsány prize money pro zúčastněné týmy dle tabulky níže.

Pořadí Prize money pro tým Pořadí Prize money pro tým
1. 50 000 Kč 4. 20 000 Kč
2. 40 000 Kč 5. 10 000 Kč
3. 30 000 Kč    

 

Prezentace

Prezentace končí 30 minut před startem každého závodu. Každý závodník obdrží startovní číslo na celý seriál v místě prezentace závodu. Pokud závodník zapomene či ztratí své startovní číslo, musí toto nahlásit u prezentace, kde mu bude vydáno nové číslo. Manipulační poplatek za vydání nového čísla je 50,- Kč.

 

Start

Do startovního prostoru mají přístup pouze závodníci. Organizace startu: 

  • Organizátor 5 minut před startem dané kategorie vyvolává prvních 7 závodníků v každé kategorii (chlapci, děvčata) podle průběžného pořadí, ti mají možnost výběru startovací pozice. 
  • Ostatní závodníci se následně přidají na start. 
  • Pokud závodník potřebuje dopomoc rodiče při startu, startuje zezadu, tak aby neohrozil ostatní závodníky. 
  • Pro kategorie bobíci a odrážedla je vstup rodičů do prostoru startu povolen. V rámci každé kategorie se jedou 2 stejné závody s výjimkou závodu rodičů a starších žáků (2001-2003), kteří jedou pouze jednou.

 

Přihlášky

Účastníci se přihlašují buď prostřednictvím formuláře na webových stránkách - na celý seriál, nebo jen některé závody. Dále je možné se přihlásit v místě jednotlivých závodů (minimálně 30 min před startem kategorie). Každý se musí dostavit k prezentaci v místě závodu. Podle ročníku narození si závodník vyhledá svojí kategorii a zařadí se do závodu.

 

Trasa

Počet kilometrů nebo kol si pořadatel vyhrazuje právo upravit podle aktuálního stavu trati a počasí, a to i v rámci jednoho závodního dne (dopolední vs. odpolední závod). Tratě jsou vybrány s ohledem na výkonnost a doporučenou časovou zátěž jednotlivých věkových kategorií tak, aby děti odjížděly s pocitem dobrého výkonu.

Závod se ukončuje projetím vítěze cílem. V případě, že je závodník dojet o kolo – závod nedojíždí a bude kvalifikován.

Název kategorie Ročník Čas závodu
O - odrážedla 2013 - 2015 5 min
B - bobíci / bobice 2013 - 2015 5 min
P1 - předžáci / předžákyně 2012 10 min
P2 - předžáci / předžákyně 2011 10 min
Z1 - žáci / žákyně 2010 15 min
Z2 - žáci / žákyně 2009 15 min
Z3 - žáci / žákyně 2008 15 min
M - mladší žáci / žákyně 2006 - 2007 20 min
S1 - starší žáci / žákyně 2004 - 2005 25 min
S2 - starší žáci / žákyně 2003 - 2001 30 min
R - rodiče 2000 a starší 30 min

 

Předpis

Závod se jede na uzavřené trati. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkovi. Závod se jede za každého počasí. Každý startuje na vlastní nebezpečí. Děti startují se souhlasem zákonného zástupce a za jeho doprovodu. Cyklistická helma je povinná! Případné protesty řeší na místě pořadatel závodu, nicméně jde v prvé řadě o zábavu pro děti. Rodičům je zakázán vstup na trať v průběhu závodu, případnou pomoc závodníkům zajišťuje pořadatel. Za pomoc v průběhu závodu, předčasný start, případně jiný prohřešek proti pravidlům může pořadatel udělit časovou penalizaci ve výši 30 vteřin. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit program závodního dne, zejména pak dle počtu dětí v jednotlivých kategoriích rozdělit, případně spojit starty některých kategorií. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti změnit termín a/nebo místo závodu.

 

Občerstvení

V místě závodu bude k dispozici stánek s občerstvením.

 

Ceny

Každý závodník obdrží medaili. Do celkového pořadí seriálu se započítává pět nejlepších výsledků.

 

Zdravotní zajištění

Na místě je přítomen zdravotník na základní ošetření.

Sponzoři

Bikeclinic Cup

Společně se sportovními metodiky jsme vymysleli seriál MTB závodů pro věkové kategorie 1-16 let. Cílem je ukázat dětem, že cyklistika je super sport, budovat v nich sportovního ducha a ukázat jim krásy aktivně stráveného času. Každá věková kategorie jede závod přizpůsobený jejím předpokládaným schopnostem.

  • Bikeclinic Junior Team z.s.,
    Na Lysinách 458/24, Praha 4, 147 00, IČ: 227 15 568

Poslední novinky